tk ru en tr   
aksiya
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?
bgitem bgitem

Kompozit tor

Kompozit aýna süýümli tory

Aýna süýümli toryň görnüşleri

100x100mm 5-lik

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

p>Aýna süýümli toryň ulanylýan ýerleri

Esasy plitalar

Zolak esaslary

Senagat beton pollary berkitmek

Binalaryň töweregindäki kör ýerler

Kerpiç ýa-da blok binalaryň pollarynyň arasynda

Bloklardan / kerpiçden ýasalan diwarlary, monolit diwarlar üçin baglaýjy

Pol plitalarynda metal bilen birleşmek

Howuz jamyny (aşaky we diwarlary) berkitmek

Pyýada beton ýollary

Beýleki önümlerimiz

Kompozit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompozit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompozit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompozit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompozit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompazit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompazit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompazit aýna süýümli tory

Giňişleýin

Kompazit aýna süýümli tory

Giňişleýin